Showing 1–12 of 15 results

CÁC SẢN PHẨM SƠN NỘI THẤT JOTUN:

1. Các sản phẩm sơn cao cấp

 • Jotun Majestic đẹp và chăm sóc hoàn hảo (có lon 5 lít và lon 1 lít)
 • Jotun Majestic đẹp hoàn hảo (bóng và mờ) (có thùng 15 lít, lon 5 lít và lon 1 lít)

2. Các sản phẩm trung bình:

 • Jotun Esence dễ lau chùi (có thùng 17 lít, lon 5 lít và lon 1 lít)

3. Các sản phẩm kinh tế:

 • Jotun Jotaplast (có thùng 17 lít và lon 5 lít)

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG SƠN NỘI THẤT JOTUN (CÁCH TÍNH LƯỢNG SƠN)

1. Majestic đẹp và chăm sóc hiệu quả:

 • Định mức lý thuyết: 5.9-8.2m2/lít/lớp -> trung bình khoàng 7m2/lít/lớp:
 • 1 Lon 5 Lít thi công được khoảng từ 18-22m2 / 2 lớp (tùy bề mặt)

2. Majestic đẹp hoàn hảo:

 • Định mức lý thuyết: 9-12m2/lít/lớp -> trung bình khoảng 10,5m2/lít/lớp
 • 1 lon 5 lít thi công được khoảng từ 25-28m2/ 2 lớp (tùy bề mặt)
 • 1 thùng 15 lít thi công được khoảng từ 75-85m2/2 lớp (tùy bề mặt)

3. Esence dễ lau chùi:

 • Định mức lý thuyết: 10.8m2/lít/lớp
 • 1 lon 5 lít thi công được khoảng từ 25-28m2/ 2 lớp (tùy bề mặt)
 • 1 thùng 17 lít thi công được khoảng từ 85- 95m2/ 2 lớp (tùy bề mặt)

4. Jotaplast kinh tế:

 • Định mức lý thuyết: 10.5m2/lít/lớp
 • 1 lon 5 lít thi công được khoảng từ 25-28m2/ 2 lớp (tùy bề mặt)
 • 1 thùng 17 lít thi công được khoảng từ 85- 95m2/ 2 lớp (tùy bề mặt)
-45%

SƠN JOTUN NỘI THẤT

Essence Dễ lau chùi 17L

3.105.000 VNĐ 1.707.000 VNĐ
-20%

SƠN JOTUN NỘI THẤT

Essence Dễ lau chùi 1L

213.000 VNĐ 170.000 VNĐ
-45%

SƠN JOTUN NỘI THẤT

Essence Dễ lau chùi 5L

987.000 VNĐ 542.800 VNĐ
-40%

SƠN JOTUN NỘI THẤT

Jotaplast Sơn jotun kinh tế 17L

1.423.000 VNĐ 854.000 VNĐ
-37%

SƠN JOTUN NỘI THẤT

Jotaplast Sơn jotun kinh tế 5L

478.000 VNĐ 300.000 VNĐ
-45%
4.939.000 VNĐ 2.716.000 VNĐ
-45%
406.000 VNĐ 223.000 VNĐ
-45%
1.729.000 VNĐ 951.000 VNĐ
-45%
4.939.000 VNĐ 2.716.000 VNĐ
-45%
406.000 VNĐ 223.000 VNĐ
-45%
1.729.000 VNĐ 951.000 VNĐ
-30%
421.000 VNĐ 295.000 VNĐ