Sơn lót nội thất Majestic Primer 17L

2.230.000 VNĐ 1.450.000 VNĐ

  • Hoàn toàn không chứa APEO, Phoóc-môn và kim loại nặng
  • Hàm lượng VOC (chất hữu cơ bay hơi) rất thấp, dưới 25gram/lít
  • Nhẹ mùi