Sơn lót nội thất Majestic Primer 5L

695.000 VNĐ 452.000 VNĐ

  • Hoàn toàn không chứa APEO, Phoóc-môn và kim loại nặng
  • Hàm lượng VOC (chất hữu cơ bay hơi) rất thấp, dưới 25gram/lít
  • Nhẹ mùi