Lịch thi đấu World Cup 2018

Tóm tắt nội dung

Lịch thi đấu vòng bảng A – B – C – D – E – F – G – H World Cup 2018 (theo giờ Việt Nam)

⚽ Bảng A: Nga, Saudi Arabia, Ai Cập, Uruguay ⚽ Rusia, Saudi Arabia, Egypt, Uruguay

14/6/2018 – 22h00 🏆 Nga 🆚 A Rập Xê Út

15/6/2018 – 19h00 🏆 Ai Cập 🆚 Uruguay

20/6/2018 – 01h00 🏆 Nga 🆚 Ai Cập

20/6/2018 – 22h00 🏆 A Rập Xê Út 🆚 Uruguay

25/6/2018 – 21h00 🏆 Uruguay 🆚 Nga

25/6/2018 – 21h00 🏆 A Rập Xê Út 🆚 Ai Cập

⚽ Bảng B: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ma Rốc, Iran ⚽ Portugal, Spain, Morocco, Iran

15/6/2018 – 22h00 🏆 Ma Rốc 🆚 Iran

16/6/2018 – 01h00 🏆 Bồ Đào Nha 🆚 Tây Ban Nha

20/6/2018 – 19h00 🏆 Bồ Đào Nha 🆚 Ma Rốc

21/6/2018 – 01h00 🏆 Iran 🆚 Tây Ban Nha

26/6/2018 – 01h00 🏆 Iran 🆚 Bồ Đào Nha

26/6/2018 – 01h00 🏆 Tây Ban Nha 🆚 Ma Rốc

⚽ Bảng C: Pháp, Australia, Peru, Đan Mạch ⚽ France, Peru, Australia, Denmark

16/6/2018 – 17h00 🏆 Pháp 🆚 Australia

16/6/2018 – 23h00 🏆 Peru 🆚 Đan Mạch

21/6/2018 – 19h00 🏆 Đan Mạch 🆚 Australia

21/6/2018 – 22h00 🏆 Pháp 🆚 Peru

26/6/2018 – 21h00 🏆 Đan Mạch 🆚 Pháp

26/6/2018 – 21h00 🏆 Australia 🆚 Peru

⚽ Bảng D: Argentina, Iceland, Croatia, Nigeria ⚽ Argentina, Croatia, Iceland, Nigeria

16/6/2018 – 20h00 🏆 Argentina 🆚 Iceland

17/6/2018 – 02h00 🏆 Croatia 🆚 Nigeria

22/6/2018 – 01h00 🏆 Argentina 🆚 Croatia

22/6/2018 – 22h00 🏆 Nigeria 🆚 Iceland

27/6/2018 – 01h00 🏆 Nigeria 🆚 Argentina

27/6/2018 – 01h00 🏆 Iceland 🆚 Croatia

⚽ Bảng E: Brazil, Thụy Sỹ, Costa Rica, Serbia ⚽ Brazil, Sweden, Costa Rica, Serbia

17/6/2018 – 19h00 🏆 Costa Rica 🆚 Serbia

18/6/2018 – 01h00 🏆 Brazil 🆚 Thụy Sĩ

22/6/2018 – 19h00 🏆 Brazil 🆚 Costa Rica

23/6/2018 – 01h00 🏆 Serbia 🆚 Thụy Sĩ

28/6/2018 – 01h00 🏆 Serbia 🆚 Brazil

28/6/2018 – 01h00 🏆 Thụy Sĩ 🆚 Costa Rica

⚽ Bảng F: Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc ⚽ South Korea, Germany, Switzerland, Mexico

17/6/2018 – 22h00 🏆 Đức 🆚 Mexico

18/6/2018 – 19h00 🏆 Thụy Điển 🆚 Hàn Quốc

23/6/2018 – 22h00 🏆 Hàn Quốc 🆚 Mexico

24/6/2018 – 01h00 🏆 Đức 🆚 Thụy Điển

27/6/2018 – 21h00 🏆 Hàn Quốc 🆚 Đức

27/6/2018 – 21h00 🏆 Mexico 🆚 Thụy Điển

⚽ Bảng G: Bỉ, Panama, Tunisia, Anh ⚽ Belgium, Tunisia, Panama, England

18/6/2018 – 22h00 🏆 Bỉ 🆚 Panama

19/6/2018 – 01h00 🏆 Tunisia 🆚 Anh

23/6/2018 – 19h00 🏆 Bỉ 🆚 Tunisia

24/6/2018 – 19h00 🏆 Anh 🆚 Panama

29/6/2018 – 01h00 🏆 Anh 🆚 Bỉ

29/6/2018 – 01h00 🏆 Panama 🆚 Tunisia

⚽ Bảng H: Ba Lan, Senegal, Colombia, Nhật Bản ⚽ Colombia, Poland, Japan, Senegal

19/6/2018 – 19h00 🏆 Colombia 🆚 Nhật Bản

19/6/2018 – 22h00 🏆 Ba Lan 🆚 Senegal

24/6/2018 – 22h00 🏆 Nhật Bản 🆚 Senegal

25/6/2018 – 01h00 🏆 Ba Lan 🆚 Colombia

28/6/2018 – 21h00 🏆 Nhật Bản 🆚 Ba Lan

28/6/2018 – 21h00 🏆 Senegal 🆚 Colombia

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

zalo-icon
phone-icon